06 septembris 2017

Jelgavnieki “izspiež” naudu no ugunsdzēsējiem.

Administratīvā rajona tiesas Jelgavas tiesu nama tiesnesis pieņēma lēmumu, ka Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam (VUGD), jāatlīdzina zaudējumi par gājēju celiņa un zāliena sabojāšanu, veicot glābšanas darbus pie daudzīvokļu nama Asteru ielā 16, Jelgavā. Vakar šo ziņu jau visi esam lasījuši un pārliecinoši lielākā daļā iedzīvotāju tas radīja sašutumu.
Tiesa uzskatīja, ka glābjot cilvēkus, ugunsdzēsēji nevar braukt pa gājēju celiņiem un zaļo zonu, jo tas var radīt zaudējumus iedzīvotājiem. Normālam cilvēkam tas izklausās pēc absurda. Tiesas lēmumus pagaidām nav pieejams un nākas balstīties tikai uz rakstu medijos. Pirmais, kas nedaudz liek šaubīties, ka visi dzīvokļu īpašnieki ir devuši uzdevumu SIA “Jelgavas Nekustāmā īpašuma pārvalde” (JNĪP) piedzīt naudu no glābējiem. Tiešām gribētos redzēt iedzīvotāju sapulces protokolu, jo cik labi zināms, savākt kopā daudzstāvu mājas iemītniekus kopā, vienkārši nav iespējams. Parasti to dara mājas vecākā vai aktīvisti, kas apstaigā dzīvokļus un savāc parakstus. Ko viņa stāsta pirms parakstīšanas un kas rakstīts pašā dokumentā, ne vienmēr sakrīt.
Protams, ka nevar noliegt, ka iespējams, ka VUGD ir kaut ko nopostījis tā, ka iedzīvotājiem bija pamats prasībai, tāpēc nolēmu aplūkot pagalmu savām acīm. Ziniet, es neatradu postījumus 697 EUR vērtībā. Vienkārši neatradu. Tāds pats pagalms, kā visi pārējie pilsētā. Tikai nedaudz labākā stāvoklī, jo daudzos citos Jelgavas pagalmos ir vēl briesmīgāka situācija. 

Iedzīvotāji pagalmā novieto mašīnas tā, ka ne paši nevar izbraukt garām, ne arī operatīvie dienesti. Sešas pagalmā stāvošas mašīnas rada neērtības visiem pārējiem. Pie tam, ka ārpus sētas ir kur novietot mašīnas.
Iedzīvotāji pagalmā mīl rakstīt vēstījumus uz celiņiem.
Izstaigā zālienu.
Celiņi viņiem brūk, tieši tā pat iemesla dēļ, kā visos pārējos pilsētas pagalmos. Jelgavas Dome un JNĪP neuzskata par nepieciešamību uzturēt kārtību pagalmos un tāpēc tie nolietojās dabiskā veidā.
Vienīgās atšķirības pagalmā no citiem - ir ierīkots bērnu laukumus (nezināmu iemeslu dēļ viņiem paveicās) un kāds no mājas iedzīvotājiem izmisīgi, bet bez kaut kādas sistēmas stāda zaļumus (citos pilsētas pagalmos arī ir tādi aktīvisti, bet šeit velk uz eksotiku).
Pie tam, ka nevar atrast nekādus īpašus renovācijas darbus, kopš 2012. gada, kad Google Maps fotografēja pagalmu. Tās pašas bedres, tie paši celiņi.
Protams, var uzdot jautājumu Pašvaldības policijai, kāpēc mašīnas pagalmos novietotas tā, ka operatīvais transports nevar piekļūt pie mājokļiem. Bet no policijas Jūs saņemsiet sekojoša rakstura atbildi: “Norādītā adresē, konstatēts, ka daudzīvokļu namu pagalmu teritorija nav labiekārtota, proti, pagalms ir tādā mērā degradēts, ka nav iespējams gūt pierādījumus, kādi ir nepieciešami, uzsākot administratīvas lietas. 2016. gada 29. aprīlī lielākajiem Jelgavas pilsētas namu apsaimniekotajiem, proti Nekustamo īpašumu pārvaldes (JNĪP), SIA “Nebruk Jelgava” un SIA “RIMIDALV” par īpašuma teritoriju zālienu kopšanu tika nosūtītas vēstules ar aicinājumu risināt jautājumus par dzīvokļu namu pagalmu labiekārtošanu”.

Tādā veidā Pašvaldības policija (atrodas Domes priekšsēdētāja tiešā pakļautībā) atsakās kaut ko risināt un visu noveļ uz JNĪP, kas kā pārsteigumus ir pašvaldības uzņēmums un pakļaujas Domei. Apburts loks, bez jebkādiem risinājumiem no atbildīgām iestādēm. Iespējams JNĪP ir pirmā prasība, lai savestu kārtībā pagalmus. Tad gribētos viņiem piedāvāt piedzīt līdzekļus arī no Valsts policijas, kuras darbinieki atstāj savas mašīnas pagalmā Katoļu ielā un pilnībā ir iznīcinājuši tā zālienu.


P.S. Un jautājums, kurš no valsts vai pašvaldības amatpersonām dzīvo Asteru ielā 16?

Par Jelgavas ugunsdzēsēju darba apstākļiem.

P.P.S.Update 30.03.2018.:


Nav komentāru: